Recreation

If you like...

Te Reo Māori — Fiction and Non fiction

CoverIf you are looking for adult level reading Māori material, try searching our catalogue for texts in Te Reo Māori.

Here are some titles to try:

Take Waihanga / Fiction

Search BiblioCommons for fiction in Te Reo Māori

Pounamu, Pounamu nā Witi Ihimaera
Te kaieke tohorā nā Witi Ihimaera

Pitopito Kōrero / Short stories

CoverSearch BiblioCommons for short stories in Te Reo Māori

“Maui me Tama-tere-i-te-ra : Te takena mai o te tikanga” nā Darryn Joseph
“Te rau oriwa” nā Charles Shortland
“Kōtiro” nā Okeroa Waitai
all from Huia short stories 4: contemporary Māori fiction

“Tama tāhae, tama ora” nā Darryn Joseph
“He tino kino tōna pai” nā Hagen Tautari
“Kia kapukapu, kia kōritorito” nā Fay Williams
“Me kore ake te remurere” nā Fay Williams
all from Huia short stories 5: contemporary Māori fiction

Ngā Pakiwaitara Huia, 1995
Ngā Pakiwaitara Huia, 1997
Ngā Pakiwaitara a Huia 3

Take Motuhake / Non Fiction

Apirana Turupa Ngata, Kt., MA., LLB., D. Lit., MP : āna tuhinga i roto i te reo Maori nga etita ko Wiremu rāua ko Te Ohorere Kaa.
Eruera Mānuera nā Te Onehou Phillis
He hokinga mahara nā Hēmi Pōtatau
Ko Tawhaki nui-a-Hema nā Hirini Moko Mead
Māori treasures of New Zealand nā Paul Tapsell (parallel text in Māori and English)
Māpihi kahurangi = Prized treasures : illustrated biographies from Ngā Tāngata taumata rau, 1769-1869.
He taonga tuku iho : Ngāti Porou stories from the East Cape (bilingual edition) nā Bob McConnell
Te tū a te toka : he ieretanga nō ngā tai e whā he mea ētita nā Piripi Walker ; rāua ko Huriana Raven.
Traditional Māori stories introduced and translated by Margaret Orbell (in Māori and English)
He whiriwhiringa : selected readings in Maori [edited by] Bruce Biggs. (parallel text in Māori and English)

Newspapers and magazines

He muka (quarterly newsletter from Te Taura Whiri i te Reo Māori / Māori Language Commission)
Pipiwharauroa (Local Māori language newspaper of the Gisborne region)