Māori

Whakapapa - a guide to resources held in the Aotearoa New Zealand Centre

Mihi o Ngāi Tahu

From conception to birth, to life, to death, the essence of whakapapa

From conception to birth, to life, to death, the essence of whakapapa

He mihi tēnei ki a koutou katoa i roto i tēnei mahi i ou tatou tipuna.

E tika ana hoki te kōrero ou ratou i mua ra, kaua e whakanekehia atu te rohe tawhito i whakatakotoria e ou matua tupuna; ki a mau ke tatou ki ou matou whakapapa.

Ma tou matou Matua-nui-i-te-rangi tatou katoa e tiaki.

Aroha-nui,

Terry Ryan, M.B.E., J.P.,
Whakapapa
Te Rūnanga-o-Ngai-Tahu

Ngāi Tahu Publications

Te Rūnanga o Ngāi Tahu Whakapapa Unit
158 Hereford Street (PO Box 13-046)
Christchurch. Tel: 366-7154

For further information, contact Terry Ryan for an appointment.

Waka